top of page

BEING REM COOL ASS

Ausstellungsdesign

2015
Museum am Ostwall, Dortmund
Studienprojekt
Dozent: Oliver Langbein

Being Rem Cool Ass - Anna Kirsch
Being Rem Cool Ass - Anna Kirsch
Being Rem Cool Ass - Anna Kirsch
Being Rem Cool Ass - Anna Kirsch
Being Rem Cool Ass - Anna Kirsch
Being Rem Cool Ass - Anna Kirsch
Being Rem Cool Ass - Anna Kirsch
Being Rem Cool Ass - Anna Kirsch
Being REM COOL ASS: Galerie
bottom of page